توصيه نسبت به خودداري از رواج اعمال زيبايي بيش از حد متعارف
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و ساعت ۱۹:۰۶

لطفا نظر خود را راجع به رواج اعمال زيبايي و خالکوبي و تتو در جامعه اسلامي بيان فرماييد؟

اين امور در خور و شايسته زن و مرد مسلمان نيست و مؤمنين بايد دقت کنند که روح خود را متعالي و آراسته کنند؛ پرداختن به جسم بيش از حد متعارف، موجب دور شدن روح از تعالي خود و عدم رستگاري انسان مي‌‌شود.

۱۲۶ بازدید

فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و ساعت ۱۸:۵۷

فوت شخص حين انجام اعمال زيبايي خودکشي محسوب مي‌شود يا خير؟

خير خودکشي نيست مگر آنکه عملي باشد که غالباً منجر به از بين رفتن باشد.

۱۰۸ بازدید

حکم غسل ميت با وجود تاتو يا خالکوبي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و ساعت ۱۸:۵۶

غسل ميت با وجود تاتو و نقاشي روي بدن يا خاکوبي چه حکمي دارد؟

صحيح است.

۱۵۸ بازدید

انجام اعمال زيبايي غير ضروري توسط خانم
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و ساعت ۱۸:۵۵

انجام اعمال زيبايي غير ضروري توسط پزشک خانم چه حکمي دارد؟

اشکال ندارد مگر آنکه مستلزم ضرر مهم بر بدن باشد.

۱۱۱ بازدید

حکم درآمد سالن زيبايي
در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ و ساعت ۱۸:۵۴

اشخاصي که براي گذران امور زندگي خود مجبورند در سالن زيبايي يا در مراکز تخصصي زيبايي شاغل شوند، درآمد حاصل از اين شغل چه حکمي دارد و صرف اين درآمد براي افراد واجب النفقه او چه حکمي دارد؟

اگر کارشان حرام باشد درآمد نيز حرام است و بايد کار ديگري پيدا کنند.

۱۲۴ بازدید